Naše firma byla zařazena do Seznamu odborných dodavatelů v Programu Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech .

V rámci tohoto programu nabízíme kompletní servis s vyřízením a zúřadováním dotace z programu Zelená úsporám.

Náš servis obsahuje veškerou potřebnou administrativu od projektové dokumentace, přes jednání s úřady, vyplnění a odevzdání všech potřebných formulářů až po celkové vyúčtování dotace.